top of page

Informacja o cookies

Identyfikatory cookies, które w połączeniu z innymi identyfikatorami i informacjami

prowadzą do zidentyfikowania os. fizycznej, są traktowane jako dane osobowe.

Używanie ciasteczek w celu "śledzenia" aktywności danej osoby w sieci stanowić będzie

przetwarzanie danych osobowych, o ile takie "śledzenie" wiązać się będzie z korzystaniem z

identyfikatora internetowego, który jest użyty do tworzenia profilu tej osoby.

Xawery Konarski, MOP 2018, nr 22

Zamieszczanie i odczytywanie cookies wymaga zgody (art. 173 pr. telekomunikacyjnego).

W związku z tym, że niektóre cookies przyczyniają się do zbierania danych osobowych, stosuje się

ogólne zasady RODO. Podstawą prawną przetwarzania tych danych będzie art. 6 ust. 1 lit.b b

(zgoda) lub art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes).

Aby zostały spełnione warunki poprawnie udzielonej zgody, powinny być spełnione trzy warunki:

1. Zamieszczenie cookies może nastąpić dopiero po wyrażeniu zgody,

2. Użytkownik otrzyma odpowiednie informacje wynikające z RODO i pr. telekom,

praktykuje się odesłanie do polityki plików cookies lub polityki prywatności, gdzie jest

szersza informacja.

Informacje, które muszą się tam znaleźć:

- jakie pliki cookies są wykorzystywane i w jakim celu,

- jak użytkownik może zmienić ustawienia cookies,

3. Użytkownik musi podjąć jakąś aktywność by wyrazić zgodę, np. kliknąć "wyrażam zgodę" lub

"przejdź do serwisu".

Art. 174 ust. 2 dopuszcza możliwość wyrażenia zgody poprzez odpowiednie ustawienia w

przeglądarce, ale większość prawników stoi na stanowisku, że nie jest to wystarczające, by spełnić

warunki wyrażenia zgody.

bottom of page